Обков

Обковът е съвкупност от механизми и компоненти, които осигуряват функционирането на дограмата. Той включва целия вътрешен механизъм за заключване и отваряне, включително панти и дръжка. Подложен е на различни метеорологични условия и на голямо натоварване от постноянната му експлоатация.

При избора на Вашия прозорец, освен вида на профила и стъклопакета, важна роля играе обковът. Добрият обков осигурява безпроблемно функциониране на вратите и прозорците и дълъг живот на експлоатация.

За постигане на високо качество на PVC прозорците, освен технологичното съвършенство на профилите от изключително значение е и обковът. Важно е да се знае, че дори и най-качественият профил ако е комбиниран с евтин обков клиентът ще има много проблеми в бъдеще. Важно е при избора на обкова да:

  • изискате от фирмата производител на дограма подробна информация.
  • търсете гаранции от производителя на обкова (доказателства, сертификати, декларации).
  • потърсете неутрална позиция, за вашия избор.
  • изберете надежден и доказан производител.

Прозорците, балконските врати и вътрешния двор са най-уязвимите точки. Статистиката показва, че първите минути са най-важните за Вашата сигурност. Ако крадците не успеят да преодолеят мерките за сигурност в първите няколко минути, в повечето случаи те ще се откажат от опита си.

Нормална Сигурност: При много трудно достъпни прозорци.

Степен на Сигурност WK1 – Устойчивост клас 1 според DIN V ENV 1627. Добра основна защита срещу физическо насилие. При трудно достъпни прозорци. Основна осигуровка срещу опити за чупене и проникване, хвърляне на твърд предмет, срещу употреба на обиковени лостови инструменти .

Степен на Сигурност WK2 – Устойчивост клас 2 съгласно DIN V ENV 1627. Никакъв шанс за обикновени инструменти за взлом. При лесно достъпни прозорци. Предпазването на прозорците е така предвидено, че опитите на извършителя да ползва допълнителни
инструменти като отвертки, клещи, клинове, да не могат да повредят профила на затворения прозорец.

Степен на Сигурност WK3 – При много лесно достъпни прозорци. Допълнително осигурени срещу употребата на две отвертки и кози крак.

Видове отваряне на врати и прозорци

  • Обков с хоризонтално отваряне

Най-популярният вид отваряемост, познато от класическата дървена дограма. Този вид отваряне е подходящо за врати и прозорци в помещения без специфични изисквания. Това е и икономично откъм бюджет решение.

  • Обков с вертикално отваряне

Kомбинира нормалното едноосово отваряне с функция за отваряне отгоре по хоризонтала. Двуосното отваряне позволява ефективно целодневно проветрение на помещението.

  • Обков тип ХАРМОНИКА (FS-портал)

Kрилата се придвижват по релса, застъпвайки се едно друго. Този вид механизъм позволява изпълнение на врати и прозорци с голяма проходна площ при отворено положение. Движението на крилата е леко и безшумно.

  • Oбков ФОЛКСВАГЕН (PSK-портал)

Плъзгащите се системи от този тип осигуряват комфортно и леко придвижване на крилата и са пригодени за монтаж върху стандартни профили. PSK–порталът има и други преимущества като многофункционална дръжка, която е своеобразен „център за управление“ на плъзгащата се врата: всички функции (отваряне, затваряне, плъзгане).